Thủ tục xin gia hạn giấy phép xây dựng đúng quy định 2021

Thủ tục xin gia hạn giấy phép xây dựng đúng quy định 2021
Ngày đăng: 10/10/2021 03:05 PM

Thủ tục xin gia hạn giấy phép xây dựng đúng quy định 2021

Trong quá trình chuẩn bị xây nhà, việc xin phép xây dựng là thủ hành chính bắt buộc. Với một số chủ đầu tư, vì một số lý do, mà giấy phép xây dựng bị hết hạn nên phải tiến hành xin cấp phép xây dựng lại. Để tránh những phiền phức khi xin cấp lại giấy phép xây dựng, bạn nên tìm hiểu thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng. 

Tại sao phải gia hạn giấy phép xây dựng

Các công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép. Nhưng quy hoạch chưa được thực hiện thì chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình đề nghị cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi quy hoạch triển khai thực hiện. 

Thời hạn tồn tại công trình được ghi ngay vào giấy phép xây dựng có thời hạn đã được cấp.

Mỗi giấy phép xây dựng chi được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng.

Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

Hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng gồm những gì?

 Hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng

Khi đến cơ quan chức năng để đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng, chủ đầu tư sẽ cần phải chuẩn bị những giấy tờ sau:

  • Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư 15/2016/TT-BXD
  • Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

Tốt nhất, bạn nên chuẩn bị ít nhất từ 2 bộ hồ sơ.

Thủ tục xin gia hạn giấy phép xây dựng

Nộp hồ sơ

Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Cơ quan chức năng tiếp nhận hồ sơ

  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: cấp biên nhận hồ sơ cho người nộp.. Trong đó có ghi ngày hẹn trả kết quả
  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

Xử lý xem xét hồ sơ

  • Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Ủy ban nhân dân quận, huyện phải xem xét hồ sơ để gia hạn giấy phép xây dựng.
  • Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, Ủy ban nhân dân quận, huyện thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

Nhận kết quả

Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận. 

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng

PHỤ LỤC SỐ 2 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN/CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho: Công trình/Nhà ở riêng lẻ)

Kính gửi:………………………………………………

1. Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ):………………………………………………..

Người đại diện:………………Chức vụ (nếu có):…………………………..

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………..

Số nhà: ……………….. Đường/phố ……………….. Phường/xã:………………

Quận/huyện:………………………….. Tỉnh/thành phố:………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………

2. Địa điểm xây dựng:…………………………………………………………

Lô đất số: ……………… Diện tích:……………………m2.

Tại:………………Đường:………………………………………………

Phường/xã:……………………. Quận/huyện:………..…………………….

Tỉnh/thành phố:……………………………………………………………………..

3. Giấy phép xây dựng đã được cấp: (số, ngày, cơ quan cấp)

Nội dung Giấy phép:
4. Nội dung đề nghị điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp (hoặc lý do đề nghị gia hạn/cấp lại):

5. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: 

Tên đơn vị thiết kế:………………………………………………………………

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số ….. Cấp ngày…………

Tên chủ nhiệm thiết kế:………………………………………………………

Chứng chỉ hành nghề cá nhân số:…. do ……………… Cấp ngày:…………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………….

Giấy phép hành nghề số (nếu có): ……………… cấp ngày…………………

6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh/gia hạn: ……. tháng.

7. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép điều chỉnh được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 –

2 –

 

……… ngày ….. tháng …… năm …..
Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

 

Được quan tâm

Luật Xây dựng mới nhất 2023 áp dụng luật nào?

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ thông tin, văn bản hoặc dự thảo nào về việc ban hành Luật Xây dựng mới để thay thế cho Luật Xây dựng 2014.

9 điều cần phải biết khi mua đất để tránh bị lừa

Để tránh rủi ro khi mua đất thì người mua có thể tự mình tìm hiểu thông tin về thửa đất, các quy định về mua bán nhà đất và trên hết là không thể bỏ qua “bí quyết” để không bị lừa khi mua đất.
FOLLOW Cty Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại MINH ANH Tags
Bài viết liên quan

Luật Xây dựng mới nhất 2023 áp dụng luật nào?

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ thông tin, văn bản hoặc dự thảo nào về việc ban hành Luật Xây dựng mới để thay thế cho Luật Xây dựng 2014.

9 điều cần phải biết khi mua đất để tránh bị lừa

Để tránh rủi ro khi mua đất thì người mua có thể tự mình tìm hiểu thông tin về thửa đất, các quy định về mua bán nhà đất và trên hết là không thể bỏ qua “bí quyết” để không bị lừa khi mua đất.
Zalo
Hotline
0909 513 598